Stipendier och priser / 120425

Skapstipendium till Per Dunsö

Musikskaparen Per Dunsö har tilldelats stipendium av Skap – Svenska Kompositörer Av Populärmusik. Utdelningen skedde vid Skaps vårsammankomst i Malmö den 24 april.

– Per Dunsö har varit verksam som barnmusikkompositör i över 40 år, alltid med musikaliska helheter som håller hög klass. Han har också lång erfarenhet som scenartist och möter som sådan en barnpublik över hela Sverige, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap.

Per Dunsö har sedan 1970-talet arbetat med barnteater är också välkänd från en rad barnprogram i tv, som Drömplanket, Toffelhjältarna och Solstollarna i samarbete med Ola Ström. På 1990-talet bildade Dunsö gruppen Dunsö kapell, som gjort en lång rad föreställningar för barn i olika åldrar.

Per Dunsö mottog stipendiet, 40 000 kr, vid Skaps vårsammankomst i Malmö den 24 april.