Påverkansarbete / 120328

Skaps ordförande kritiserar skatteregler för kulturstiftelser

”Dagens regler inte bara missgynnar donationer till kultur, de ser också effektivt till att människor som är beredda att ge avstår”, skriver Skaps ordförande Alfons Karabuda tillsammans med företrädare för andra svenska kulturorganisationer i en debattartikel i Dagens Industri.

I artikeln efterlyser man att det förslag som lades fram i och med utredningen Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) realiseras. I nuläget missgynnar skattereglerna kulturstiftelser i jämförelse med stiftelser som donerar pengar till andra allmännyttiga ändamål.

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens Industri.