Medlem / 120315

Dan Bornemark invald i Skaps styrelse. Alfons Karabuda omvald ordförande. Karina Kampe omvald styrelseledamot

Skaps årsstämma ägde rum på Stacken i Stockholm 14 mars. Dan Bornemark valdes in i Skaps styrelse. Alfons Karabuda omvaldes som ordförande och Karina Kampe omvaldes som styrelseledamot.

Dan Bornemark, hemmahörande i skånska Höganäs och medlem i Skaps medlemskommitté i Skåne, tar över James Hollingworths plats i styrelsen. James Hollingworth hade meddelat till valberedningen att han avböjde omval. Dan Bornemark valdes på mandat om 1 år.

Alfons Karabuda omvaldes till Skaps ordförande. Mandattiden är 3 år.

Karina Kampe omvaldes till styrelseledamot på mandat om 1 år.