Stipendier och priser / 120228

Skaps stipendiefond till Evert Taubes minne

430taube

Skaps stipendiefond till Evert Taubes minne har till syfte att utdela ett stipendium årligen, i första hand till upphovsmän men också till organisationer eller enskilda som verkar i Evert Taubes anda. Skriv till Skap och tala om varför just du eller din organisation skulle vara lämplig mottagare av årets stipendium om 40 000 kronor.

Brevet behöver vi senast 12 mars.

Skap
Box 27327, 102 54 Stockholm