Upphovsrätt / 120223

Kartläggning av den svenska musikbranschen

Intresseorganisationen Musiksverige och Tillväxtverket offentliggjorde under torsdagen en kartläggning av den svenska musikbranschens omsättning 2010.

Resultatet visar på en inhemsk omsättning på 5,211 miljarder kronor och ett exportvärde på mellan 700 och 800 miljoner kronor. Musikmarknadens intäkter delas upp i tre huvudkategorier; intäkter från inspelad musik, konsertintäkter och upphovsrättsliga intäkter. Intäkter på den svenska marknaden från inspelad musik uppgick till 1,172 miljarder kronor (23 procent av den totala musikmarknaden). Konsertintäkter uppmättes till 2,760 miljarder kronor (53 procent). Upphovsrättsliga intäkter uppgick till 1,239 miljarder kronor (24 procent).

–  Nu har vi äntligen en statistisk kartläggning av musikbranschens ekonomi. År 2010 är ett startår, nu kan vi följa branschens utveckling över tid. Kunskapen från sådana jämförelser är viktigare än någonsin i och med att både branschen och musiklyssnandet förändras i så snabb takt, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Hela rapporten går att läsa på musiksverige.org