Påverkansarbete / 120207

Skap breddar sitt samarbete med EU och USA

540ecsa

I lördags höll ECSA, European Composer and Songwriter Alliance, årsmöte i Bryssel. För femte året i rad omvaldes Skap för ordförandeskapet och öppnar samtidigt för ett samarbete med Songwriters Guild of America.

– Jag ser Skaps förnyade förtroende i ECSA-samarbetet som ett gott betyg för Sverige. Vi har lång erfarenhet av samarbete mellan musikskapare, över såväl geografiska som konstnärliga gränser, säger Skaps och ECSA:s ordförande Alfons Karabuda.

I samband med ECSA:s årsmöte arrangerade organisationen också Creators Conference 2012, ett koncept som första gången genomfördes i Stockholm 2010 av Skap. Till konferensen kom kompositörer och andra musikskapare från olika delar av världen för att diskutera musikskapares villkor med bland andra EU-parlamentarikerna Helga Trüpel och Eva Lichtenberger, och representanter för EU-kommissionen som Maria Martin-Prat, chef för Copyright – Intellectual Property Directorate.

– Alltför många röster styrda av egna intressen utger sig för att tala för oss musikskapare. Vi behöver därför varje möjlighet att tala direkt med våra politiker, nationellt och på EU-nivå. ECSA-samarbetet och konceptet Creators Conference är goda exempel på hur vi lyckas med det, säger Alfons Karabuda.

I samband med Creators Conference bjöd även Skap särskilt in en delegation från Songwriters Guild of America, SGA, för att informellt diskutera ett samarbete.

– Vi har alltid haft likartade frågor, men med internet och med globaliseringen är dessa inte längre bara likartade utan allt oftare samma. Skap och SGA är efter mötet eniga om att ett samarbete ska inledas mellan våra amerikanska och europeiska organisationer, avslutar Alfons Karabuda.

Läs mer om Skap i Europa