Stipendier och priser / 120117

Stipendieutdelning i januarimörkret

_mg_4357

Skapstipendiater
Oscar Danielsson (med son), Malin Andersson, Josef Kallerdahl, Maria Kvist, Tim Norell, Oskar Schönning och Göran Strandberg. Foto: Stina Gullander

Måndagen den 16 januari hyllade Skap upphovsmännen med en stipendieutdelning i Stimhuset. Representanter från Skaps styrelse närvarade när sju av deras kollegor prisades.

Oscar Danielsson, Maria Kvist, Josef Kallerdahl och Oskar Schönning mottog varsitt Skapstipendium. Tim Norell och Göran Strandberg mottog båda stipendium ur Ejnar Westlings minnesfond, och Malin Andersson tilldelades Skaps jubileumspris. 

Under verksamhetsåret 2011 har ca 35 Skapstipendier delats ut. Dessa tilldelas kompositörer inom alla musikaliska genrer. Stipendierna, som uppgår till 40 000 kronor vardera, är inte sökbara. Stipendiemottagare beslutas av styrelsen.

Se samtliga 2011 års stipendie- och prismottagare på skap.se