Stipendier och priser / 111212

Ted Gärdestadstipendiet

Ted Gärdestads minnesfond delar årligen ut ett pris i form av ett stipendium. Syftet med detta stipendium är att stödja och uppmuntra unga kompositörer och artister som skriver och framför sina egna låtar själva. Grundarna för denna stiftelse är Kenneth Gärdestad och Janne Schaffer.

 Från och med hösten 2011 övertog Skap administreringen av stipendiet från SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation).

Riktlinjer för ansökan:

  • Sökanden skall vara max 25 år
  • Skall skriva text och/eller musik
  • Texten skall vara på svenska
  • Sökande skall bifoga ett personligt brev, där det framgår vad personen vill göra med pengarna och på vilket sätt personen verkar i Ted Gärdestads anda
  • Till ansökan skall bifogas 3 ljudande exempel av god teknisk kvalitet

Ansökningar skickas till Skap, Box 27327, 102 54 Stockholm. Märk kuvertet ”Gärdestad”. Ansökningsperioden pågår till och med 29 februari 2012.

Ted Gärdestad var medlem i Skap och mottog själv Skapstipendium 1975.