Stipendier och priser / 111202

Stipendium till Fred Åkerströms minne till Sven Kristersson

540svenkristersson

Skaps första stipendium i Fred Åkerströms minne går till en sångartist som både komponerar, skriver text och översätter. Fritt och obehindrat rör sig Sven Kristersson mellan litterär, scenisk och musikalisk gestaltning och uppnår genom sina trollbindande föreställningar en önskvärd distanslöshet; kompositören, sångaren, kritikern och akademikern blir en och samma person, ständigt ösande ur konstens outtömliga källa.

Om stipendiet

2011 är första året Skap delar ut ett stipendium till Fred Åkerströms minne. Stipendiet syftar till att uppmärksamma upphovsmän och interpreter som verkar i Fred Åkerströms anda. Skaps styrelse beslutar om mottagare. Nomineringar till stipendiet tas även in från Bellmanssällskapet, Stig Dagermansällskapet, Ruben Nilson Sällskapet och Birger Sjöberg-sällskapet.