Stipendier och priser / 111024

Carl-Einar Häckner 2011 års Karl Gerhard-stipendiat 

540carl-einar-elvis-12-the-one

Carl-Einar Häckner

”Carl-Einar Häckner tillhör och har utvecklat varietétraditionen. Han växlar i sitt tilltal, han förtjusar, förvånar och förför. I sitt konstnärskap visar Häckner på att gränsen mellan lyckande och misslyckande aldrig är given och att de två är lika beroende av varandra som spelet mellan konstnär och publik. Häckner ser sin publik och låter publiken genomskåda honom. Därför berör han oss och lockar till skratt med en tår i ögonvrån. Detta är i Karl Gerhards anda.”

Karl Gerhard-stipendiet delas ut i samarbete mellan Karl Gerhard-sällskapet och Skap (Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik). Årets prisutdelning sker i Stockholm söndagen den 30 oktober och stipendiet är på 40 000 kronor.

För mer information, kontakta Karl Gerhard-sällskapet:

info [at] jazzgossen [dot] com

www.jazzgossen.com