Upphovsrätt / 111006

ECSA samlade Europas kompositörer i Alicante

365ecsa

Den 4 oktober hade ECSA – The European Composer & Songwriter Alliance – styrelsemöte i Alicante. På mötet närvarade ca 50 leadmöter från ECSA:s 29 medlemsländer. ECSA:s exekutiva ordförande Alfons Karabuda, tillika Skaps ordförande, ledde mötet.

De viktigaste frågorna på mötet var:

UPPHOVSRÄTTSSÄLLSKAPENS FRAMTID

EU-kommissionen fastslog i ett beslut 16 juli 2008 att upphovsrättssällskapen har ett organiserat samarbete som förhindrar konkurrens. Detta står i strid med EU:s konkurrensregler. EU-kommissionen vill bryta upp de territoriella (geografiska) begränsningarna så att flera upphovsrättsliga sällskap kan licensiera musikanvändning. I värsta fall kan Kommissionens beslut leda till en prisdumpning på musiklicenser och en utarmning av den kulturella mångfalden på musikområdet. ECSA har och fortsätter att bedriva ett omfattande påverkansarbete mot EU för att påverka den politiska processen.

COERCION-FRÅGAN

ECSA:s coercion committee, i vilken Skap är ordförande, har bedrivit ett omfattande utredningsarbete om tvingande avtal som beställare av musik (ofta medieföretag) ger som villkor till kompositörer för att överhuvudtaget få uppdraget. Bevis har samlats in i ett antal europeiska länder och en anmälan kommer att lämnas in till DG Competition (EU-kommissionens konkurrensdirektorat).

GRD – GLOBAL REPERTOIRE DATABASE

I slutet av 2009 initierade EU-kommissionen en arbetsgrupp bestående av såväl rättighetshavare som musikanvändare för att på sikt utveckla en global verkdatabas, en Global Repertoire Database (GRD). Bakgrunden är det behov som uppstått på en digital, internationaliserad marknad: en databas som kan ge överblickbar multi-territoriell information om den globala repertoaren av musikverk och som är tillgänglig för upphovsmän, musikförlag, upphovsrättssällskap och musikanvändare. Upphovsmännen är genom ECSA representerade i arbetsgruppen.

ECSA:s mål är fastslagna av ECSA:s generalförsamling och är som följer:

ECSA’s principal aim is to defend and promote music authors’ rights at national, European and international levels by any lawful means. In detail this means:

  • joining the efforts of European music authors organizations and/or federations in order to ensure that the voice of music creators is duly taken into account both at the European and international level;
  • protecting and defending music creators’ rights both at the European and international level;
  • reinforcing the perception of the cultural and economic value of music in Europe and the world;
  • inspiring European and international politicians and regulators to encourage the creation of new music of all kind;
  • actively supporting the principle and development of copyright (“droit d’auteur”) and defending the collective management of authors’ rights;substantially contributing to the work of the European Union and UNESCO on the “Statut de l’Artiste” and the “Déclaration sur la diversité culturelle”; and
  • creating fair commercial conditions for all the music authors and composers and encouraging the adoption of “codes of conduct” in order to ensure the social and economic development of music creation in Europe.

ECSA – The European Composer & Songwriter Alliance – är alla europeiska kompositörers och tonsättares lobbyorganisation. ECSA har 36 medlemsorganisationer i 29 länder. Sverige och Alfons Karabuda är ordförande. ECSA har sitt sekretariat av Bryssel och leds där av generalsekreterare Patrick Ager.