Evenemang / 110706

VÄLBESÖKT ALMEDALSSEMINARIUM OM YTTRANDEFRIHET OCH UPPHOVSRÄTT

540_ak_ghogha_mansour2

Skaps Almedalsseminarium om yttrandefrihet och upphovsrätt lockade besökare ända ut i korridorerna. Seminariet inleddes med ett samtal mellan Skaps ordförande Alfons Karabuda och den regimkritiska iranska rapparen Ghogha. Därefter tog panelen vid och diskuterade hur yttrandefriheten och upphovsrätten hänger ihop. I panelen deltog Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådet, Mansour Hosseini, producent på Riksteatern, Jan Rosén, professor i civilrätt och Andreas Ekström, journalist.

Ghogha berättade bland annat om svårigheterna för konstnärer – i synnerhet kvinnliga sådana – att verka fritt. En representant från Liberala ungdomsförbundet undrade hur hur upphovsrätten skulle påverka hennes konstnärliga verksamhet. Ghogha menade att upphovsrätten skulle försvåra den censur som hon nu utsätts för, och i förlängningen möjliggöra en scen att verka inom samt en struktur för ekonomisk ersättning. Jan Rosén förklarade vidare hur upphovsrätten är intimt förknippad med ett demokratiskt synsätt, och påpekade det historiska faktum att man i diktaturer sällan eller aldrig ser liknande samband. 

Andreas Ekström menade att man bör höja upphovsrättsdebatten till att också handla om rättstaten i allmänhet. Internet är inte – och bör heller inte betraktas som – någonting frånskilt det övriga samhället i den aspekten. Människors rättigheter och skyldigheter ska därför konsekvent gälla överallt. Från publiken kommenterade Ludwig Werner (IFPI) hur denna diskussion aktualiserar och breddar frågan om integritet: att denna måste gälla både kulturkonsumenten och kulturarbetaren.

Mansour Hosseini efterlyste ökat samarbete mellan organisationer och musiker. Det krävs att organsationer bortom myndighetssidan aktivt bidrar med stöd till hotade och underjordiska kulturarbetare. Kerstin Brunnberg instämde och talade om behovet av svenska fristäder för hotade musiker. Brunnberg menade att hela musikbranschen skulle vinna på sådana initiativ. Att involvera musiker och kompositörer på flykt i istället för att sätta människor i ”förvaring” skulle utveckla det svenska musiklivet.

Läs ordförande Alfons Karabudas reflektioner efter seminariet på hans blogg Content is King

Den 21 november arrangerar Skap en internationell konferens där dessa frågor kommer att diskuteras vidare.