Stipendier och priser / 110608

Nytt Skogmanstipendium till Henrik Dorsin

dorsin4

Med anledning av Thore Skogmans 80-årsdag har Skap och Thore Skogman-sällskapet i år instiftat Thore Skogmans riksstipendium.


Foto: Thorleif Robertsson

Stipendiet syftar till att främja upphovsmän som arbetar i Thore Skogmans anda. Skaps styrelse och Thore Skogman-sällskapet har gemensamt beslutat att utse Henrik Dorsin till första mottagare. Stipendiesumman är om 40 000 kronor.

Thore Skogmans riksstipendium delas ut den 20 augusti i Hallstahammmar.