Påverkansarbete / 110111

ECSA:s generalsekreterare besöker Skap

Skaps ordförande Alfons Karabuda tar idag emot ECSA:s generalsekreterare Patrick Ager i Stockholm. Karabuda träffar Ager bland annat för att diskutera vilka frågor och områden som ECSA bör fokusera på under 2011.

Man kommer även att ägna sig åt förberedelser inför årsstämman den 3 februari i Bryssel. Skap och Alfons Karabuda har varit exekutiv ordförande för ECSA sedan 2008. Mandattiden för ordförandeskapet är genomgående 1 år.

Genom positionen i ECSA har Skap haft möjlighet att aktivt delta i påverkansarbetet på europeisk nivå. Sedan 2008, då EU-kommissionens antitrust-beslut gällande upphovsrättssällskapens ömsesidighetsavtal togs, har detta arbete blivit än mer nödvändigt. Under föregående år har Alfons Karabuda bland annat hållit anföranden inför EU-parlamentets juridiska kommitté och samtalat med både Joaquín Almuñia, EU:s konkurrenskommissionär och Neelie Kroes kabinett, kommissionär för EU:s digitala agenda. 

ECSA är lobbyorganisationen för samtliga kompositörer och tonsättare i Europa. ECSA består av pelarna APCOE (populärmusikens upphovsmän), ECF (tonsättare), samt FFACE (kompositörer på det audivisuella området). Skap och Alfons Karabuda är ordförande i APCOE och ECSA.

Läs mer om Skap i Europa

Besök ECSA:s webbplats