Påverkansarbete / 100125

Skap omvald ordförande i ECSA – europeiska kompositörers lobbyorganisation

Skap och ordförande Alfons Karabuda omvaldes den 23 januari till ordförande i ECSA – the European Composer & Songwriter Alliance. ECSA representerar 44 organisationer i 29 länder.

Ordförandevalet genomfördes på ECSA:s styrelsemöte i Cannes under Midem, världens största musikmässa vilken arrangeras årligen. Alfons Karabuda/Skap fick förnyat förtroende som exekutiv ordförande i organisationen. Mandattiden är 1 år.

Om ECSA

ECSA, the European Composer & Songwriter Alliance, är en Brysselbaserad lobbyorganisation och en enhetlig kompositörsröst på den europeiska musikpolitiska arenan. Alfons Karabuda/Skap är organisationens exekutiva ordförande. ECSA består av tre pan-europeiska kompositörsorganisationer. De tre organisationerna är:

APCOE – the Alliance of Popular Music Composer Organisations in Europe. Skap och Alfons Karabuda är ordförande.

FFACE – Federation of Film and Audio-visual Composers of Europe – vilka organiserar kompositörer på det audiovisuella området, t ex filmmusikkompositörer (Skap och FST – Föreningen Svenska Tonsättare – organiserar tillsammans våra audiovisuella kompositörer i FFACE, då Sverige inte har en särskild organisation för dessa). Spanien är ordförande.

ECF – European Composers Forum – vilka utgörs av tonsättarna, dvs konstmusikerna. Österrike är ordförande.

ECSA har 29 medlemsländer: Albanien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern, Vitryssland och Österrike.