Stipendier och priser / 090929

2009 års Karl Gerhard-stipendiater klara

Karl Gerhards Jubileumsfond har beslutat att Karl Gerhard-stipendiet för år 2009 ska tilldelas Sissela Kyle och Calle Norlén. 

Motiveringarna lyder:

Sissela Kyle är en av våra främsta spanare. Med elegant kvickhet och djupt engagemang drar hon sig inte för att avslöja vår tids svagheter men också med kärlek och tillit visa på rättvisans och gemenskapens vapen i kampen för mänskliga värden och människans värdighet.

Calle Norlén fördjupar och förgyller samtida svensk teater- och revykonst med fräckt briljanta texter och medskapande översättningar. Med humor och humör i en perfekt avvägning betraktar han vår samtid och framtid. Karl Gerhard skull idag ha sagt: Det kommer mer från herr Norléns vassa penna.

Det är vår absoluta övertygelse!

Stipendienämnden gläder sig åt att ha hittat två värdiga pristagare i Sissela och Calle. De förenas i sin uppriktighet, träffsäkerhet och ömsinthet.

Karl Gerhards Jubileumsfond förvaltas av Karl Gerhard Sällskapet, Skap och TSO. Årets stipendiesumma uppgår till 40 000 kr (att delas).

Stipendiet delades ut lördagen den 3 oktober på Capitol, Sankt Eriksgatan 82 i Stockholm i samband med Karl Gerhard Sällskapets höstseminarium kl 14.00.

Både Sissela Kyle och Calle Norlén närvarade vid seminariet.

För information om seminariet se www.jazzgossen.com.