Medlem / 090831

Teckna verksamhetsförsäkring genom Skap

Skap har tillsammans med försäkringsmäklare L-E Gefvert AB tagit fram en förmånlig försäkringslösning för Skaps medlemmar. Följande verksamhetsförsäkringar erbjuds:

  • Kombinerad företagsförsäkring för verksamheten (inkluderar Brand, Inbrott, Vatten, Avbrott, Ansvar, Rättsskydd samt Allrisk). I grundskyddet ingår Allriskförsäkring i Hela Världen för exempelvis dator, ljudutrustning, mikrofoner och mobiltelefon som medlemmarna har till hjälp i sitt arbete. Försäkringen gäller företagare såväl som a-skattare.
  • Reducerad företagsförsäkring (inkluderar Brand, Inbrott, Vatten, Ansvar och Rättsskydd). Denna försäkring kan vara lämplig för dem som arbetar hemma. Försäkringen gäller företagare såväl som a-skattare.
  • Instrumentförsäkring (Allriskförsäkring i Hela Världen). Försäkringen gäller företagare såväl som a-skattare.
  • Sjukavbrottsförsäkring (ger ersättning till företagets fasta kostnader vid långtidssjukskrivning). Gäller enbart företagare.

Ytterligare information samt premier och villkor finns att hämta på www.gefvert.se/skap

Medlem i Skap har också möjlighet att få hjälp med personskyddsförsäkring och hemförsäkring.