Påverkansarbete / 090526

Skap firade kompositörerna på vårfesten!

Måndagen den 25 maj ägde Skaps årliga vårfest och stipendieutdelning rum för 65:e gången. Vid festligheterna tilldelades följande kompositörer och textförfattare stipendier: Carl-Bertil Agnestig, Veronica Maggio, Caroline af Ugglas och Heinz Liljedahl, Sven-Bertil Taube, Leif Jordansson, Lena Willemark, Mikael Samuelson, Sonja Aldén, George Riedel, Ralf Gyllenhammar, Karin Hammar, Rebekka Karijord, Maria Axelsson, Aleena Gibson, Fredrik Norén, Lasse Samuelson och Eva Engdahl.

Samtliga stipendiater närvarade vid stipendieutdelningen som ägde rum på Nordiska Museet på Djurgården i Stockholm måndagen den 25 maj.

Skaps vårfest och stipendieutdelning hölls till ära för Sveriges upphovsmakare inom musikområdet och under kvällens gång delades 17 stipendier ut, vart och ett på 40 000 kr. Här följer en presentation av de olika stipendierna som delades ut.

Skapstipendier

 • Carl-Bertil Agnestig
 • Sonja Aldén
 • Maria Axelsson
 • Aleena Gibson
 • Ralf Gyllenhammar
 • Karin Hammar
 • Rebekka Karijord
 • Veronica Maggio
 • Caroline af Ugglas och Heinz Liljedahl
 • Lena Willemark

Skapstipendier tilldelas kompositörer inom alla musikaliska genrer och stipendiemottagarna beslutas av Skaps styrelse.

Skaps musikdramatikpris

 • Leif Jordansson

Skaps hedersstipendier

 • Fredrik Norén
 • Lasse Samuelson

Fred Winters Minnesfond

 • Georg Riedel

Ejnar Westlings Minnesfond

 • Eva Engdahl

Skaps stipendiefond till Evert Taubes minne

 • Mikael Samuelson

Thore Ehrlings Minnesfond

 • Sven-Bertil Taube