Upphovsrätt / 090427

Stims initiativ till en fildelningslicens gav internationellt möte om upphovsrätt i Stockholm

På tisdag och onsdag samlas fler än hundra representanter för ett femtiotal upphovsrättsorganisationer i Stockholm. De kommer från samtliga Europas länder inklusive länderna i Central- och Östeuropa.

Kenth Muldin, Stims vd, är ordförande för denna European Committee inom Cisac, paraplyorganisationen för alla världens upphovsrättsorganisationer. Stim är en av 222 organisationer i Cisac som genom sina medlemmar i 118 länder representerar mer än 2,5 miljoner kulturskapare inom genrer som musik, drama, litteratur, film, fotografi och skulptur.

– För första gången i Cisacs åttioåriga historia sammanträder European Committee i Stockholm, säger Kenth Muldin. Stims initiativ till en fildelningslicens och den marknadsundersökning bland fildelare Stim gjort, har väckt internationell uppmärksamhet och är naturligtvis en av programpunkterna.

På mötet avhandlas också frågor som berör upphovsmäns profession samt deras ekonomiska och ideella rättigheter som de är formulerade i ländernas upphovsrättslagar. European Committee fungerar även som ett forum för gemensamma frågor och samarbetar med bland annat FNs World Intellectual Property Organization, WIPO.