Upphovsrätt / 090306

Musikanvändare på internet vill betala för laglig fildelning

Nio av tio musikanvändare på internet, 86,2 procent, är intresserade av att betala för ett frivilligt abonnemang som ger laglig rätt att fildela musik. Störst intresse för ett lagligt fildelningsabonnemang finns bland de största musiksamlarna, som har fler än 5 000 låtar i sin digitala musiksamling. Det visar en färsk undersökning från Stim.

Stim har låtit fråga 1 123 musikanvändare på internet om deras vanor och åsikter när det gäller fildelning. Resultatet visar att det finns ett starkt stöd för Stims förslag om ett särskilt internetabonnemang som ger laglig rätt att fildela musik. Hela 86,2 procent av de svarande uppger att de skulle vara intresserade av ett sådant abonnemang. Stödet är ännu större bland de största musiksamlarna, med fler än 5 000 låtar i sin digitala musiksamling, och bland dem som har betalat för mindre än 10 procent av sin musiksamling.

– Musikanvändarnas stöd är en förutsättning för att vårt förslag om ett fildelningssbonnemang ska kunna bli verklighet. Undersökningen visar att de som i dag fildelar vill göra rätt för sig, säger Susanne Bodin, Stims kommunikationschef.

Undersökningen visar bland annat att två tredjedelar av musikanvändarna tycker att det är en nackdel att fildelning är olagligt och att musikskaparna inte får betalt. När de svarande själva fick ange hur mycket de skulle vara beredda att betala för ett lagligt fildelningsabonnemang svarade en majoritet, 51,8  procent, att de kan tänka sig att betala mellan 50 och 150 kronor i månaden.

– Internetleverantörerna bör snarast ta fram nya abonnemang som tillgodoser marknadens önskemål. Stims förslag om en licensieringsmodell för att möjliggöra laglig fildelning lanserades för ett år sedan och kvarstår som ett erbjudande till internetleverantörerna. Den aktör som först tar fram ett lagligt fildelningsabonnemang tar samtidigt sitt ansvar för mångfald och bredd i framtidens kulturliv, säger Eva Modin, Stims vice vd.

Om undersökningen

Under perioden 30 december 2008 – 15 januari 2009 annonserade Stim efter undersökningsdeltagare på 250 olika internetsajter med olika inriktning. Det gick att svara på enkäten helt anonymt. De svarande erbjöds också att delta i en tävling om en musikmobil. För att delta skulle man skriva en kort formulering om betydelsen av musik samt ange en e-postadress. Under undersökningsperioden svarade 1 123 personer på enkäten. Eftersom urvalet är okontrollerat, är det inte med säkerhet representativt för hela gruppen musikanvändare på internet.

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Bodin, kommunikationschef, 08-783 88 18, 070-224 70 53

Eva Modin, vice vd, 08-783 88 44, 070-890 61 00