Upphovsrätt / 090121

Skap ordförande i ECSA

Skap och ordförande Alfons Karabuda omvaldes den 20 januari till ordförande i ECSA – the European Composer & Songwriter Alliance – den Brysselbaserade lobbyorganisation som representerar Europas kompositörer. ECSA är också kallade till EU:s arbetsgrupp för upphovsrättssällskapens framtid, där man skall representera kompositörernas intressen.

Ordförandevalet genomfördes på ECSA:s styrelsemöte i Cannes under Midem, världens största musikmässa vilken arrangeras årligen. Alfons Karabuda/Skap fick förnyat förtroende som exekutiv ordförande i organisationen. Mandattiden är 1 år.

På samma möte utsågs Patrick Rackow till ECSA:s talesman. Rackow är vd på Skaps brittiska motsvarighet BAC&S och Storbritanniens styrelseledamot i ECSA.

På styrelsemötet beslutade sig ECSA också om det närmaste halvårets prioritering: Framtiden för de europeiska upphovsrättssällskapen. I somras beslutade EU-kommissionen att upphovsrättssällskapens ömsesidighetsregler strider mot EU:s konkurrensregler. Ett allvarligt ifrågasättande som kan leda till stora problem för sällskapen och våra anslutna kompositörer. ECSA, som med stöd av bl a Paul McCartney, Ennio Morricone och Benny Andersson upprepat sin kritik till kommissionen, har nu blivit kallade till den av EU-kommissionen nybildade arbetsgrupp som skall diskutera upphovsrättssällskapens framtid. Alfons Karabuda är där en av fem ECSA-delegater som representerar kompositörernas intressen. Det första mötet sker i mars. ECSA inleder sitt förberedande arbete omedelbart.

Om ECSA

ECSA, the European Composer & Songwriter Alliance, är en Brysselbaserad lobbyorganisation och en enhetlig kompositörsröst på den europeiska musikpolitiska arenan. Alfons Karabuda/Skap är organisationens exekutiva ordförande. ECSA består av tre pan-europeiska kompositörsorganisationer. De tre organisationerna är:

APCOE – the Alliance of Popular Composer Organisations in Europe. Skap och Alfons Karabuda är ordförande.

FFACE, som organiserar kompositörer på det audiovisuella området, t ex filmmusikkompositörer (Skap och FST – Föreningen Svenska Tonsättare – organiserar tillsammans våra audiovisuella kompositörer i FFACE, då Sverige inte har en särskild organisation för dessa). Frankrike är ordförande.

ECF, som utgörs av tonsättarna, dvs konstmusikerna. Österrike är ordförande. ECSA har 24 medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.