vicc

Visby Internationella Tonsättarcentrum (VICC)

Genom ett samarbete med Visby Internationella Tonsättarcentrum (VICC) och med stöd av Stims promotionnämnd erbjuder SKAP medlemmarna att ansöka om kostnadsfria vistelser i någon av centrets studior.Boende i anslutning till lokalerna ingår. I Visby Internationella Tonsättarcentrum finns två välutrustade notationsstudior, ett flygelrum samt EAM-studion Studio ALPHAOBS! Studiorna på Visby Internationella Tonsättarcentrum är ej ämnade för professionella inspelningar. Det huvudsakliga syftet med vistelserna är för komponerande.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Fyll i det särskila ansökningsformuläret. I ansökningsformuläret anger du själv förslag på vilka perioder som skulle vara intressanta för dig. Verksamhetsledaren kontaktar dig sedan för vidare planering. Ansökan för SKAP-medlemmar görs genom formulär på denna länk: ANSÖKAN >>

Läs tekniska specifikationer för notationsstudior på Visby Internationella Tonsättarcentrum: TEKNISKA SPECIFIKATIONER >>