Upprop: Din Musikbusiness insamlingsstiftelse 

Din Musikbusiness Insamlingsstiftelse är en organisation 
för unga med intresse för musikskapande och 
musikbranschen, primärt från socioekonomiskt utsatta områden.

Stiftelsetyp: 
Insamlingsstiftelse

Stiftare:
Ametist Azordegan
Lisen Andréasson Florman

Stiftelsens namn:
Din Musikbusiness Insamlingsstiftelse

Stiftelsens ändamål:
Stiftelsen skall verka för att förbättra kunskap och förutsättningar 
för unga kreatörer och utövare med intresse för musik ochmusikbranschen 
– primärt men inte exklusivt från socioekonomiskt utsatta områden – 
genom utbildning, information och stöd. Syftet är att motverka utanförskap 
och negativa erfarenheter av musikbranschen, främja positiva erfarenheter 
av musikbranschen, mångfald inom musikbranschen samt mer långlivade
karriärer inom musik.

De medel som inflyter efter detta upprop skall som en självständig förmögenhet 
främja stiftelsens ändamål, som bland annatinnebär att stärka unga musikskapares 
förmåga att försörja sig på sin skaparkonst.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 
Stiftelsen bildas bland annat genom publiceringen av detta upprop.