Kallelse: Välkommen till Skaps årsstämma 2024

Vi välkomnar alla röstberättigade medlemmar till Skaps årsstämma – och efterföljande mingel – måndag 25 mars. Anmäl dig nedan senast 18 mars.

Plats och hålltider

Måndag 25 mars
The Node, Sergelstorg (under fontänen) i Stockholm eller på distans via Zoom

13.30 Insläpp och kaffe / Zoom öppnar så att du kan testa ljud och bild
14.00 Medlemsinfo
– Björkäng, Skaps nya hus
– Senaste nytt om påverkansarbetet och det ökade stödet för kreatörerna
15.00 Stämman startar
– Skaps ordförande hälsar alla deltagare välkomna
– Parentation: vi minns de medlemmar som har gått bort sedan förra stämman
– Kort teknikgenomgång innan den formella årsstämman öppnas
18.00 Stämman avslutas

18.00-21.30 Mingel med lite mat och lite dryck. Kom och skåla med vår avgående ordförande Alfons.

Så går det till

Du kan välja om du vill vara med oss på plats på The Node i Stockholm eller delta på distans via Zoom. Självklart är alla välkomna till minglet oavsett deltagande (begränsat antal platser, anmälan krävs).

Alla, oavsett plats för deltagande, kommer att använda verktyget VoteIT för att rösta och sätta upp sig på talarlista. Du som kommer till The Node behöver alltså ha med dig egen dator, läsplatta eller smartphone för att kunna rösta. Om du behöver hjälp med tekniken kan du höra av dig till stamma@skap.se i god tid innan stämman. Vi erbjuder också en teknikgenomgång 22 mars.

Observera att du måste ha anmält dig för att kunna medverka på stämman. Vi behöver lägga in din behörighet att rösta i VoteIT och skicka de länkar du behöver innan. Mail med instruktioner om hur du därefter registrerar dig i VoteIT kommer att skickas till alla anmälda.

Anmäl dig såhär

  1. Anmäl dig här senast 18 mars
  2. Registrera dig/logga in i VoteIT senast 22 mars och kontrollera att det fungerar
  3. Kom till stämman 25 mars och ta med dig egen dator/läsplatta/smartphone

Infomöte om hur du röstar i VoteIT 22 mars klockan 11-12

Alla anmälda till stämman måste också registrera sig i VoteIT senast 22 mars för att vara med i röstlängden. Instruktioner kommer att mailas till anmälda.

Fredag 22 mars klockan 11-12 har vi ett digitalt informationsmöte för att gå igenom och hjälpa dig med röstningsverktyget VoteIT som alla, oavsett plats för deltagande, kommer att rösta i och behöva egen dator/läsplatta/smartphone för. Ta chansen att ställa alla dina frågor vid detta tillfälle eftersom vi inte kommer att kunna erbjuda teknisk hjälp under årsstämman.

Möteslänk skickas ut i samband med anmälan.

Möteshandlingar och årsredovisning

Du kan ladda ner kallelse, handlingar och årsredovisningen nedan. Lösenordet har du fått i kallelsen som mailades 26 februari och 11 mars. Handlingarna finns även tillgängliga i VoteIT.

Har vi inte din rätta mailadress eller har du avregistrerat dig från våra utskick? Kontakta stamma@skap.se.

Valberedningens förslag på ny ordförande
I år ska vi välja ny ordförande för Skap eftersom Alfons Karabuda inte ställer upp för omval. Valberedningens förslag på ny ordförande och andra förtroendevalda poster finns att läsa i handlingarna.

Fullmakt
Har du inte möjlighet att själv delta kan du lämna fullmakt till en annan röstberättigad medlem (som anmält sig). Fyll i, signera och maila fullmaktsformuläret till stamma@skap.se senast 18 mars. Det går bra med både underskrifter och e-signaturer.

Resebidrag
Medlemmar utanför Storstockholm kan erhålla resebidrag om max 1200 kronor. Fyll i denna utläggsredovisning, bifoga kvitton och maila till faktura@skap.se.

Frågor?
Om du har frågor kan du maila till stamma@skap.se så hjälper vi dig!

Friskrivning vid uppkopplingsproblem: Vi kommer göra vårt yttersta för att tekniken ska fungera för alla som vill delta. Eventuellt uppkopplingsproblem för den enskilda medlemmen kan Skap dock inte ta ansvar för, utan kommer att genomföra stämman som planerat. Om du är med på distans är ett sätt att försäkra sig ytterligare om att uppkopplingen inte går ner under stämman är att ansluta till en fast uppkoppling med sladd och inte förlita sig på trådlösa nätverk. Kom ihåg att sätta mikrofonen på mute när du inte talar. Ha gärna kameran på så att vi ser alla, men om du får dålig uppkoppling kan du testa att stänga av den. Du som kommer till The Node behöver ha med dig egen dator, läsplatta eller smartphone för att kunna rösta. Om du behöver hjälp med tekniken måste du höra av dig till stamma@skap.se i god tid innan stämman för att vi ska kunna erbjuda stöd.