Årsredovisning 2020

Innehåll:
Ordförande har ordet
Året som gick
Ladda ner årsredovisningen som pdf

Årsstämma 2021

Ordförande har ordet:
Året som ställde allt på sin spets

Innan jag analyserar det gångna året från ett upphovspersonsperspektiv vill jag göra det som medmänniska under en period där vi alla varit utsatta och oroade för både vår egen och närståendes skull. Mina tankar går därför främst till de vars nära och kära lämnat oss i förtid, och även till all vårdpersonal som kämpat oförtröttligt med att dagligen ge sitt yttersta i sin kamp för att skänka patienter lindring under ofta helt kaotiska omständigheter.

Musik och kultur är bevisligen av stor vikt för människor i kris, men dessvärre inte det första beslutsfattare prioriterar under en pandemi.  Musiken har därför utkämpat sina egna tuffa slag under 2020 – och gör det fortfarande. Det råder inget tvivel om att vi kulturskapare hade en extra brant uppförsbacke när vi försökte beskriva de osäkra villkor vi alltid verkar under, samt vilka kulturvärden som covidåtgärderna riskerade att rasera. I vår värld har de personliga tragedierna ackompanjerat söndertrasade infrastrukturer som tagit decennier att skapa och som kanske aldrig mer byggs upp.

Ur denna kris växte därför ett sällan skådat samlat påverkansarbete fram där många aktörer, som tidigare varit ovana att samarbeta med varandra, nu gjorde gemensam sak. Att vi på Skap valdes till en central roll i detta påverkansarbete av våra branschkollegor var inte bara en ära utan även ett mycket stort ansvar. I ordförandeskapet för Musiksverige gällde det att med fakta och statistik lyfta musikskapares verklighet – ett måste för att undvika att beslutsfattare förminskade vårt skrå som smalt särintresse. I Klys kunde vi gå utanför musikens område och vara med och bidra till en enad kulturröst. Det intensiva arbetet, alla möten och de regelbundna dialoger jag haft med kulturmyndigheter, departement och ministrar har resulterat i en utnämning till regeringens utredning Återstart av Kulturen. Det bevisar att vår fina förening anses central i den näringskedja vi ständigt refererar till när vi verkar för rimligare ersättningar och större inflytande.

Covid har satt ljuset på åtskilliga samhällsbrister, så även inom musikområdet. Utsattheten för oss som skapar och framför musik i kombination med att allt fler under det gångna året känt hur viktigt det är att ha musiken i sina liv har också öppnat möjligheter: EU lyssnade på oss kulturskapare och ökade anslagen till Creative Europe med 50% och EU-kommissionen har nu flera projekt på gång för att utveckla hållbara affärsmodeller inom musikområdet. Ett av dessa som vi är aktivt involverade i är Music Moves Europe

Marknaderna har ju inte tagit paus på grund av rådande pandemi, tvärtom har just våra musikrättigheter intensifierats som extra värdefulla då lyssnandet ökar – oavsett smittorisk – och därför har vi sett en hel del uppköp av dessa. Det kan ju låta bra, men på en marknad där vi som upphovspersoner fortfarande är den svagare avtalsparten har vi dessvärre inte mycket att sätta emot vid en förhandling när inkomstbehoven är stora. Därför har det fortsatta arbetet med implementeringen av upphovsdirektivet varit fortsatt prioriterat under 2020 och kommer nu att intensifieras ytterligare fram tills att det är implementerad i svensk lag i september.

Krisinsatserna behövs fortfarande, och vi kämpar för dessa parallellt med uppbyggnad av hållbarhet i vår bransch i samarbete med Kulturdepartementet. Men inga insatser kommer fungera om de inte samtidigt tar hänsyn till utvecklingen på den digitala musikmarknaden. Skap agerar nu som rådgivare till ett antal utvecklingsbolag för att se till att vi upphovspersoner inte återigen hamnar sist i kön och tvingas reagera på tjänster som inte byggs för att gagna dem som skapar musiken.

Vår verksamhet under 2020 hade inte gått att genomföra med så gott resultat utan aktiva medlemmar som bidragit i arbetsgrupper, kampanjer, ställt upp i möten och åtskilliga individuella samtal. Det är vår samlade kunskap, erfarenhet, krav och stöd som möjliggjort och syresatt våra insatser, stora som små. Så: Stort tack!

Avslutningsvis vill jag säga att jag efter lång eftertanke beslutat mig för att detta är den sista mandatperioden jag ställer upp för omval för rollen som Skaps ordförande – sedan är det dags för någon annan att ta över.  Om stämman väljer mig för denna period kommer jag att göra mitt yttersta under dessa år för att vårt kollektiv ska få bästa resultat från de viktiga processer som nu är igång. Eftersom det är av yttersta vikt att nästa ordförande ges förutsättningar att driva föreningen framåt i en snabbt föränderlig värld med åtskilliga fallgropar och aktörer som inget hellre vill än att våra rättigheter skall försvagas, är Skaps styrelses ambition att medlemmarna på årsstämman 2022 föreslås välja nästa ordförande redan 2023 – alltså ett år innan jag lämnar. Detta för att på så vis introducera tillträdande ordförande i arbetet och på de för Skap viktiga positioner och nätverk vi numera är drivande i.

Jag ser nu fram emot vår årsstämma och ett utan tvivel händelserikt 2021 – tillsammans med alla engagerade och fantastiska medlemmar!

Alfons Karabuda
Ordförande

Året som gick:
2020.01.01–2020.12.31

Januari

23/1: Discovery backar
Skaps engagemang i Your Music Your Future leder till förändring. Läs mer i Variety.

24/1 Guldbaggen delades ut
Två Skapmedlemmar nominerade för bästa musik: Jon Ekstrand för musiken i 438 dagar och Johan Ramström för musiken i Sara med allt sitt väsen.

28/1: Alfons Karabuda i SVT Kultur om Fake Streams

Februari

3/2: Creators Conference
ECSA och Alfons Karabuda står värdar för Creators Conference 2020 på Théâtre du Vaudeville i Bryssel. Se bilder och filmer samt läs Alfons rapport!

3/2: Alfons intervjuad i LAW
Alfons i omfattande intervju kring upphovsrättsdirektivet och dess implementering och implikationer med professor Stan Soocher för ansedda amerikanska juridiksajten LAW.com.

5/2: Skapmedlemmen Robyn årtiondets låtskrivare enligt NME

11/2: Polarpriset annonserades
Under den årliga ceremonin på Stockholms stadshus meddelar Alfons att Anna Netrebko och Diane Warren tilldelas 2020 års Polar Music Prize

14/2: Manifestgalan på Nalen
Skap delar ut två priser på Manifestgalan: till Avantgardet och Nadia Tehran. Här finns lite bilder!  

20/2: Kreativ Arena 
Frukostseminarium där Alfons är en av paneldeltagarna.

20/2: DN uppmärksammar fakestreams

21/2: Stort reportage om Ametist i DN
En av Skaps flitigaste ambassadörer, Ametist Azordegan, uppmärksammas stort i DN för sina många och viktiga insatser i den urbana musikens tjänst.

23-24/2: Nordic Film Music Days & utdelning av HARPA i Berlin
Svenska nominerade blev tyvärr utan pris, men vår norska kollega Gaute Storaas får en välförtjänt Harpa för sitt arbete med Colin Nutleys Bröllop, begravning och dop. Skap arrangerade även ett samtal kring tvångsförläggeri. Bilder från utdelningen hittar du här!

Mars

8/3: Debattartikel i Dagens Samhälle om kulturskolan
Skap deltar i viktigt upprop för den svenska kulturskolan.

17/3: Skap och Alfons Karabuda frikänns helt av HD för de så kallade ”vårfesterna”
I skuggan av den gryende pandemin frikänner Högsta Domstolen Skap och Alfons Karabuda från alla anklagelser om mutbrott i samband med de vårfester som föreningen arrangerat i många årtionden. Läs Skaps pressmeddelande.

19/3: Skap publicerar coronaguide och ny webbplats

20/3: Skap deltar i möten med Kulturdepartementet kring coronastöd
Mötena som initierats av Klys leder till förstärkta insatser för kulturen och musiken, någon som de flesta stora medier uppmärksammar – bland andra DN och SvD.

24/3: Debattartikel om krav på räddningsaktion publicerades i Altinget

31/3: ECSA ordnar webinarium om capacity triangle

April

6/4: Skap genomför webinarium: Skapa på avstånd

14/4: Stim erbjuder möjlighet till förskott
Anslutna upphovspersoner och musikförlag får möjlighet att ansöka om förskottsutbetalning på grund av Covid 19-krisen. Beloppet grundas på utbetalningar under 2018 och 2019 samt antal sökande.

23/4: Förnyat och stärkt förtroende för Alfons Karabuda
Skaps representation i viktiga svenska musikinstitutioner fortsätter då Alfons Karabuda åter utses av regeringen till ledamot i KMH:s styrelse samt väljs till ny ordförande för Musiksverige.

26/4: Alfons Karabuda publicerar flitigt delat Facebookinlägg
om stora svenska mediers ovilja att betala rättvist för upphovsrättskyddat material. Inlägget får ytterligare spridning när bland andra Gaffa uppmärksammar det.

28: Skap genomför en digital årsstämma

Maj

8/5: Skap samtalar med Transit Kulturinkubator och presenterar kommande workshops

14/5: Medlemslounge om Spotify, låtlistor och rekommendationer

15/5: Skap deltar i dialogmöte med Region Stockholm

19/5: Fredrik Thomander och ett femtiotal svenska artister släpper corona-kampsången Vi håller ut

27/5: IMC-samtal om ”5 music rights”

29: Skap släpper rapporten Jämlikt skapande

29/5: Skapmedlemmen Björn Ulvaeus ny CISAC-ordförande

Juni

2/6: Medlemslounge om public service och credit

2/6: KLYS släpper förslag till krispaket för kulturen

5/6: Alfons deltar i samtalet Safe Havens på MoM

5/6: Skaps startar Strömmen – en streamingkanal som gör rätt för sig

6/7: Toni Holgersson tilldelas Skaps stipendium till Evert Taubes minne 2020

15/6: Transit-workshop ”Rita din process”

16/6: Webinar om Soundcharts

25/6: Skaps priser 2020 utannonseras – extra tidigt på grund av pandemin

Juli

31/7 Google drar sig ur förhandling med danskarna
Google lämnar förhandlingsbordet med våra danska kollegor i KODA och hotar med att dra tillbaka all dansk repertoar från plattformen – en insats som tydligen inte var så svår, trots de enorma tekniska hinder man ständigt skyller på, kommenterar Alfons bland annat då han bjuds in till SVT för att kommentera.

Augusti

10/8: Alfons Karabuda i möte med kulturminister Amanda Lind

21/8: Regeringen förbereder lättnader och åtgärder för kulturskapare

September

9/9: Skaplounge: Hur mår barnmusiken?

9/9: Regeringen meddelar satsningar på kulturen
Skap och andra kulturorganisationer vär nöjda över att ”något” görs, men som vanligt anses insatserna alldeles för små. Kulturen ses fortfarande som något som kan nedprioriteras under svåra tider, trots att erfarenheter och forskning visar att gemensamma kulturella upplevelser effektivt sammanhåller ett land i kris.

11/9: Skap genomför omfattande utbildningsenkät
För att ta reda på vad våra medlemmar vill ha hjälp med i frågan om utbildningar och satsningar på kurser genomförs en enkät med stort deltagande.

17: Skapsponsrade Framtidens musikpris delas ut under digitalsändning

22/9: Din Musikbusiness delar ut sitt första Creative Juice-stipendium till Modo Banja

23: ECSA går ut med stenhårt fördömande av Epidemic Sound
Alfons kommenterar på Facebook och skriver bland annat: ”Det är dags att åter påminna att vi musikskapare är först i näringskedjan för Epidemic liksom för Spotify och många andra.”

23: Grammis backar kring barnmusiken
”Äntligen har de fattat att barnmusik är ju det man börjar med, det är ju en jädrans viktig sak”, kommenterar förra årets vinnare Gullan Bornemark.

25: Så räddar vi svenska musikundret, Amanda Lind!
Aftonbladet publicerar Musiksveriges öppna brev till kulturministern.

30: Skaplounge om Strömmen

Oktober

2/10: Beslut om fördelning av krisstödet på 1.5 miljarder

6: ECSA Sessions

9/10: Mitt år publiceras
Skaps inleder ”Mitt år”, en intervjuserie med medlemmar om året som gick. Först ut är – först ut med Ji Nilsson, Erik Lundin och Sibille Attar.

12/10: Skaplounge om buy-outs med Charlie Sanders

14/10: Alfons i rundabordssamtal med Kulturdepartementet 

16/10: Musiksverige släppte rapporten Musikbranchen i siffror

19/10: Skaplounge om ekonomi och corona

14,15,28,29/10: Transit OPM-workshop Stockholm och Göteborg

21/10: NPU

22/10: Skaplounge om Musikjuridik

23/10: Mitt år med Emma Ahlberg Ek och Lisa Montan

November

2/11: Alfons Karabuda om Musiksveriges rapport på SVT & Sveriges Radio

6/11: Skap publicerar artikeln Ett år till spillo?

6/11: Skaps representanter i möte om rapportering och metadata med SR

13/11: Alfons Karabuda med flera i möte med Kulturdepartementet om Musksveriges senaste rapport

16: Monday music meet-up med Jesper Thorsson och Alfons Karabuda

18: Skaplounge om digital orkestrering

20: ECSA och Alfons Karabuda trycker till Spotify kring så kallad payola

26/11: ECSA anordnar webinaret Capacity Triangle: Creators & their Managers. How to make it or break it.

26: Stim betalar ut 400 stipendier

December

1/12: ECSA bjuder in till rundabordssamtal om streaming

1/12: Musiksverige släpper rapporten Musikbranschens kompetens och utveckling 2020-2025

4: Jon Ekstrand nominerad till Harpa

11: Din Musikbusiness Talk släpps

Eftersom årets event inte kunde arrangeras beslutade vi oss för att göra intervjuerna framför kameror i stället så att kunskapen förmedlas ändå, om än via länk i stället för från scen. Initiativet uppskattas, men DMB-följarna längtar efter att träffas och kunna ställa frågor till Ametist och Skaps juridiska expert Andreas Wendén.

15: Trädgårdssessions med Georg och Sarah Riedel
Skap, Georg och Sarah skickar en julhälsning från en frostig trädgård på Södermalm som avrundning på Skapåret.