Integritetspolicy

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som gäller i hela EU from 25 maj 2018.

Du hittar vår fullständiga integritetspolicy här.