Stipendium ur Skaps stipendiefond till Evert Taubes minne tilldelas upphovsmän eller andra personer eller organisationer som verkar i Evert Taubes anda. Du söker stipendiet genom att skicka ett underskrivet brev till Skap, i vilket du föredrar din verksamhet och på vilket sätt den är i Taube-anda.

De musikskapare som tilldelats stipendium ur stipendiefonden till Evert Taubes minne är:

2020Toni Holgersson
2019Lena Willemark 
2018Marit Bergman
2017Uje Brandelius
2016Sofia Karlsson
2015Ola Magnell
2014Dan Berglund
2013Jan Sigurd
2012Torgny Björk
2011Maria Llerena
2010Michael Saxell
2009Mikael Samuelson
2008Stefan Sundström
2007Olle Edström
2006Visklubb ’67 i Säffle
2005Peter Lundblad
2004Ulf Lundell
2003Marie Bergman
2002Lars Klevstrand
2001Svenska Visakademien
2000Lasse Tennander
1999Stefan Demert
1998Sid Jansson
1997Göran Fristorp
1996Finn Zetterholm
1995Edvard Matz
1994Sällskapet Visans Vänner i Göteborg
1993Mats Paulson
1992Olle Adolphson
1991John Ulf Anderson