Dra reglaget till önskat årtal.
1955
1955
2020
Dessa tilldelades Skaps priser och stipendium år 1970:

ArtistPris/Stipendium
Lars BerghagenSkapstipendium
Thore EhrlingFred Winters minnesfond
Rune GnestadiusFred Winters minnesfond
Peter HimmelstrandSkapstipendium
Anton KotasekSkapstipendium
Solveig LöwenhardFritz Gustaf Grafströms stipendiefond
Eric OlausonFred Winters minnesfond
Lars SjöstenSkapstipendium
Bo SundbladSkapstipendium