Dra reglaget till önskat årtal.
1955
1955
2020

Skaps priser 1956

ArtistPris/Stipendium
Kai Gullmar (Gulli Bergström)Fred Winters minnesfond