I Skaps styrelseberättelse för 1945 läser man att Skaps stiftare och dess förste ordförande, Fred Winter, har avlidit den 16 maj.

”Därmed har en av förgrundsfigurerna inom svensk populärmusik gått ur tiden. Föreningen representerades vid jordfästningen av två styrelseledamöter, som å dess vägnar nedlade en krans och gåvo uttryck för Skaps tacksamhet och saknad. I anslutning till Fred Winters frånfälle översände tonsättaren Ture Rangström ett belopp om 10 kronor, avsett att bilda grundplåten till en Fred Winter-fond.”

När Fred Winter dog visade det sig att dödsboet egentligen var ett konkursbo. Det skulle dröja drygt två år efter hans död innan man hade lyckats reda ut alla ouppklarade affärer. Hans efterlevande varken ville eller kunde betala skulderna. Då ingrep Skap. I ett avtal mellan Fred Winters konkursbo, Skap och Stim övertog Skap Fred Winters skulder, och mot en ersättning av 1 000 kronor överfördes hans utföranderätter till Skap. Avtalet är daterat den 3 december 1947. En stiftelse bildades från vilken stipendier skulle delas ut.

De musikskapare som tilldelats stipendium ur Fred Winters minnesfond är:

2020Johanna & Klara Söderberg
2019Emil Svanängen
2018Ale Möller
2017Roine Stolt
2015Stefan Nilsson
2014Py Bäckman
2013Gullan Bornemark
2012Martin Sandberg
2011Robin Carlsson
2010Mauro Scocco
2009Georg Riedel
2008Marie Fredriksson
2007Jojje Wadenius
2006Per Gessle
2005Eva Dahlgren
2004Tomas Ledin
2003Lars Holm
2002Hans Alfredsson
2001Björn Ulvaeus
2000Alf Hambe
1999Bernt Rosengren
1998Anders Berglund
1997Povel Ramel
1996Benny Andersson
1995Jaja Sundström
1994Mikael Wiehe
1993Charlie Norman
1992Bo Göran Edling
1991Owe Thörnqvist
1990Gunnar Svensson
1989Göte Wilhelmson
1988Bengt Hallberg
1987Mats Olsson
1986Leif Nilsson
1985Britt Lindeborg
1984Gunnar Hahn och Nils Larsson
1983Miff Görling
1982Sone Banger och Gunnar Turesson
1981Kjell Kraghe och Östen Warnerbring
1980Olle Bergman och Sten Carlberg
1979
Lasse Dahlqvist, Gottfried Grafström och Nils Jolinder
1978Roland Levin
1977Sixten Ahrenberg och Nils-Gustaf Holmquist
1976Marja Entrich, Sven (Flodin) Goon och Curt Henricsson
1975Eberhardt Jularbo och Mats Paulsson
1974Håkan Elmquist och Håkan Norlén
1973Björn Clarin och Stig Olin
1972Bengt Haslum och Thore Skogman
1971Stikkan Andersson och Egon Kjerrman
1970Thore Erling, Rune Gnestadius och Eric Olauson
1969Ulf Peder Olrog
1968Georg Eliasson
1967Charles Henrüd och Einar Molin
1966Harry Iseborg
1965Nils Perne
1964Ernfrid Ahlin, Rolf Degerman, Nils Persson, Gösta Stenberg och Kewe Wickman
1963Lennart Falck, Louis Lajtai, Charles Redland, Sven Olof Sandberg och Åke Söderblom
1962Stig Bergendorff, Gösta (Byhmar) Bernhard, David Hellström, Carl Jularbo
1961Erik Frykman, Karl Gerhard, Sven (Karlsson) Paddock, Fritz Gustaf Sundelöf
1960Sverker Adhe, Sten Axelsson och Berndt Carlberg
1959Karl-Ewert Christenson och Berta Önnerberg-Malling
1958Helge Lindberg och S.S (Anita Halldén) Wilson
1957Theodor Pint
1956Kai Gullmar (Gulli Bergström)
1955Nils Söderström