Ejnar Westling (1896-1961) var närvarande när Skap konstituerades 1926 och deltog under många år i föreningens arbete. När Ejnar Westling avled testamenterade han sina rättigheter till Skap. Ejnar Westlings Understödsfond har under åren fått stora avräkningar från Westlings text till Emanuel Jonassons ”Gökvalsen” som använts i en japansk storfilm och i engelska telefonväxlar som pausmusik. Skap delar varje år ett par stipendier ur fonden.

Mottagare av stipendium ur Stiftelsen Ejnar Westlings Understödsfond är:

2020Jan Olof Andersson
2019Cissi Efraimsson och Lisa Pyk Wirström
2018Birgit Lindberg
2017Merit Hemmingson
2016Jan Hammarlund och Maggi Olin
2015Lars Nordlander
2014Louise Hoffsten och Kjell Samuelson
2013Toni Holgersson
2012Kjell Andersson och Charlie Engstrand
2011Tim Norell och Göran Strandberg
2010Olle Ljungström och CajsaStina Åkerström
2009Eva Engdahl
2008Kajsa Grytt och Mikael Rickfors
2007Christer Karlberg och Basse Wickman
2006John Ulf Anderson och Håkan Steijen
2005Dan Hylander och Leif Nylén
2004Håkan Ahlström och Thomas Funck
2003Carin Kjellman och Monica Törnell
2002Thorstein Bergman och Bernt Eklund
2001Elisabet Hermodsson och Leif Strand
2000Rune Andersson och Margot Borgström
1999Robert ”Bobbie” Ericson, Thord Gummesson och Kjell Höglund
1998Eva Engdahl-Tegestam, Peter Himmelstrand och Gert Lengstrand
1997Lars Bagge, Monica Dominique och Ricke Löw
1996Alf Robertsson och Jan Wallgren
1995Åke Hellman och Torkel Selin
1994Lars Ek, Monika Lilja och Ludgo-Pelle (Yngve Pettersson)
1993Lill-Magnus (Stig Magnusson), Skogsbylasse (Edvard Larsson) och Per Filip Waldenstad
1992Ove Engström, Robert Sjölin och Bengt Sundström
1991Börje Carlsson, Emil Iwring, Karl-Erik Sandberg och Saga Sjöberg
1990Olle Bergendahl, Nils Fläcke, Åke Strömmer och Berndt Öst
1989Carl-Bertil Agnestig, Lennart Clerwall och Lill-Arne Söderberg
1988Allan Eriksson, Henry Fox och Ingvar Hellberg
1987Bengt Melin och Sölve Strand
1986Julie Bernby-Gemvik, Bert (Nordlander) Carsten, Ove Lind och Lennart Wärmell
1985Gunnar Molthon
1984Sven-Olof Bagge och Hans-Erik Nääs
1983Ingvar Lindblom och Karl-Gösta Lundgren
1982Allan (Zachrisson) Ehwert, Nils Weingard och
1981Åke (Larsson) Gerhard, Göte Hennix, Leonard ”Leon” Landgren, Sam Samson och Ronald Sjögren
1980Folke Erbo, Erik Frank, Einar Molin och Harry Nicolausson
1979Artur Erikson, Olof Johansson, Einar Moberg och Eric Sahlström
1978Sten-Åke Cederhök, Karl Grönstedt och Helge Roundquist
1977Margot Borgström och Jokkmokks-Jocke (Bengt Djupbäck)
1976Tor Bergner