Medlemskap

Vi jobbar för dina rättigheter som låtskrivare, både nationellt och internationellt. Vi jobbar för att du ska ha möjligheter och förutsättningar att jobba med det du är bra på – skapa musik! 

Som medlem får du:

• Workshops, utbildningar, medlemskvällar

• Möjlighet att nyttja Skaps lägenheter i Paris, New York och södra Spanien till reducerat självkostnadspris

• Gratis rådgivning inom ekonomi, avtal och andra juridiska frågor

• Ersättning om du bor utanför Storstockholm och behöver resa för att delta i Skaps aktiviteter

• Trygga försäkringar för att skydda dig och din utrustning

• Låna studio och boende i Visby

• Möjlighet att intervjuas till skap.se om önskat

…och mycket mer.

Dessutom blir du en del av ett globalt nätverk av musikskapare som tillsammans jobbar för musikskapares rättigheter.

Antagningskriterier:

• du har varit ansluten till Stim eller motsvarande utländsk organisation i minst tre år och 

• du har haft minst 200 kr per år i Stim-intäkter under den tiden 

Medlemsavgift:

• inträdesavgift i Skap är 200 kronor. Det är en engångskostnad som du betalar direkt när du blir antagen som medlem

• årsavgiften är 1000 kr (från och med år 2018). Vanligtvis dras medlemsavgiften på Stimavräkningen. Om Stimavräkningen inte når upp till 1000 kr vid något tillfälle under året skickas en faktura ut istället.

Medlemmar som har fyllt 67 år erbjuds en rabatt på årsavgiften, i enlighet med årsstämman beslut mars 2018. 1 januari 2019 införs därför tre nivåer för medlemskap i Skap. Medlemmar över 67 år får möjligheten att välja vilken nivå på medlemskap denne önskar. Kontakta kansliet.

1. Ordinarie medlemskap 1000 kr

2. Medlem över 67 år med rabatterat fullt medlemskap 500 kr

3. Medlem över 67 med kostnadsfritt reducerat medlemskap 0 kronor

Personuppgifter

När du ansöker om medlemskap i Skap godkänner du att Skap hanterar dina personuppgifter och skickar ut medlemsinformation med främst e-post och ibland post. Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar dina uppgifter för att kunna handlägga din ansökan och ditt medlemskap. 

Här kan du läsa Skaps integritetspolicy

Här kan du läsa Skaps stadgar

Gör så här:

1. Gå in på Mina sidor på stim.se

2. Gå till Utbetalningar och stöd > Mina Stimpengar

3. Ta en skärmdump (vi måste kunna se de senaste 3 åren)

4. Fyll i formuläret nedan

5. Ladda upp skärmdumpen