MEDLEMMAR

Skap består av cirka 1500 medlemmar verksamma inom i princip alla genrer. På grund av datalagstiftningen GDPR få vi inte längre lista alla våra medlemmar men du hittar intervjuer och reportage om åtskilliga på Skaparkivet.

Hedersmedlemmar (utnämningsår)

Hans Alfredson (2009)
Benny Andersson (2012)
Lars Berghagen (2014)
Gullan Bornemark (2008)
Monica Dominique (2012)
Bo Göran Edling (1990)
Håkan Elmquist (1999)
Ingela ”Pling” Forsman (2014)
Alf Hambe (2009)
Nils Lindberg (2010)
Bengt Nyquist (2008)
Georg Riedel (2011) 
Jeja Sundström (2007)
Björn Ulvaeus (2012)
Roger Wallis (2007)

Olle Adolphson (1995)
Percy Ahnhem (X)
Stikkan Anderson (1931-1997)
Margot Borgström (1916-2012)
Thore Ehrling (1912-1994)
Tomas Funck (1919-2010)
Karl Gerhard (1891-1964)
Fritz Gustaf Grafström (1886-1974)
Bengt Hallberg (1932-2013)
Bengt Haslum (1923-2006)
Gugge Hedrenius (1938-2009)
Lennart Hellsing (1919-2015)
Einar Hylin (1902-1975)
Roland Levin (1911-2003)
Gunnel Linde (1924-2014)
Hans Nordmark (1977-2011)
Eric Olauson (1890-1974)
Povel Ramel (1922-2007)
Ingemar Samsioe (1909-1984)
Helga Schött (1889-1973)
Thore Skogman (1931-2007)
Fritz Gustaf Sundelöf (1895-1974)
Evert Taube (1890-1976)
Bengt-Arne Wallin (1926-2015)
Sven Wilson (1907-2008)