Pitchavtal

Utländska företag vill ofta att musikskapare ska ”pitcha” sina låtar och presenterar gärna avtal som ser ut som ett förlagsavtal – vad ska man tänka på här? Dessa avtal bygger vanligen på samma grundprinciper som ett vanligt förlagsavtal, så du kan utgå ifrån informationen här samt bestämmelserna i Musikförlagsavtalet.

Det som utmärker denna typ av ”pitch-avtal” är att de oftast är icke-exklusiva, det vill säga bolaget får ingen automatisk ensamrätt till förvaltningen av verket/verken i fråga. Det handlar oftast om att bolaget får en rätt att ”pitcha” dina verk hos film-, reklam- och andra produktionsbolag i syfte att sätta synkroniseringslicenser.

Det är inte ovanligt att dylika avtal övergår till att bli exklusiva för det fall bolaget lyckas ”sätta” verket i exempelvis en reklamfilm eller liknande, det vill säga då övergår avtalet till att bli ett standardmässigt förlagsavtal som gäller just verket/verken i fråga. Det viktigaste att tänka på härvid är att inte binda upp dig under alltför lång tid och att avtalet är tydligt på dessa punkter, det vill säga vad som utlöser exklusivitet och i så fall under hur lång tid avtalet gäller. Dessutom ska avtalet i så fall innehålla sedvanliga förlagsavtalsvillkor och de ersättningsnivåer som då gäller.

Den föreslagna ersättningen brukar vara 50/50 i dessa fall, vilket ofta kan vara svårt att förhandla ner, men märk väl att denna split endast ska gälla synkroniseringsavtal som bolaget sätter och inte sedvanlig mekanisk eller framförandeersättning, som ska följa branschstandarden i övrigt.

Om du redan har ett förlagsavtal med en annan part gällande Sverige eller övriga världen gör du klokast i att hänvisa det ”pitchande bolaget” till ditt förlag eftersom ditt förlag med största säkerhet innehar de rättigheter som bolaget i fråga vill förhandla om. Om du inte har ett förlagsavtal kan det också vara bra att kontakta Stim innan du skriver på ett internationellt pitch-avtal för att få klarhet i vad som gäller för inkassering av intäkter som uppstår utanför Sverige, via Stims utländska samarbetspartners.