Olovlig användning i reklam

Det händer att företag använder kompositioner i reklam för en av sina produkter utan att fråga om lov. Om du har ett förlag är det säkrast att först kolla med ditt förlag att det inte har gett tillstånd till företagets användning av ditt verk. Om så är fallet kan ditt förlag ha begått avtalsbrott mot dig om ni kommit överens om att förlaget ska inhämta ditt godkännande innan det vidareupplåter rättigheter i ditt verk för exempelvis reklamändamål.

Om ditt förlag inte gett tillstånd till användandet eller om du inte har ett förlag ska du ta kontakt med företaget ifråga och upplysa det om att det använt ditt verk utan tillstånd och begära att det upphör med detta omedelbart. Om företaget utan ditt tillstånd har använt hela eller delar av ditt verk har företaget genom tilltaget med största sannolikhet gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång – både avseende de ekonomiska och de ideella rättigheterna i verket – och företaget är i så fall skyldigt att – förutom att givetvis omedelbart upphöra med nyttjandet – utge ersättning till dig som motsvarar den användning det gjort med verket samt ett skäligt skadestånd för dels den ekonomiska skadan, dels den ideella skadan. Den del av ersättningen som motsvarar användningen bestäms genom att man utgår ifrån en förhandlingssituation där man kommer fram till en skälig ersättning som om du gått med på användningen. Skadan du lidit för intrånget (både den ekonomiska och ideella) får naturligtvis bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till de särskilda omständigheterna. Här tittar man till exempel på den olovliga användningens omfattning och område och huruvida du vanligtvis brukar licensiera dina verk i reklamsammanhang.

Det kan vara bra att påpeka att även om ett företag enbart har använt text från ditt verk, kan det ändå röra sig om upphovsrättsintrång. Det finns ett känt rättsfall där upphovsmannen Peter Lundblads textrad ”Ta mig till havet och gör mig till kung” plagierades av Silja Line i reklam för sin verksamhet, där företaget skrev ”Ta dig till havet vi gör dig till kung”. Silja Line fälldes för upphovsintrång av Stockholms Tingsrätt och dömdes att betala ersättning för användandet och skadestånd dels för den ekonomiska skadan, dels för den ideella skadan gentemot upphovsmannen. Du kan läsa mer om rättsfallet här genom att söka på mål nr T 9013-04.