Kollektiv förvaltning

Skap: för musikskapare – av musikskapare. Det innebär att vi musikskapare tillsammans kan verka för goda villkor på ett sätt som en ensam musikskapare aldrig skulle kunna göra. Som medlem i Skap är du också en del av en globalt nätverk av organiserade musikskapare. Vi på Skap jobbar för dina rättigheter som låtskrivare, både nationellt och internationellt. Vi jobbar för att du ska ha möjligheter och förutsättningar att jobba med det du är bra på – skapa musik! 

En viktig del i att verka tillsammans är den kollektiva förvaltningen. Den kollektiva förvaltningen utgörs i Sverige av Stim. Som Stim-ansluten kompositör ger du Stim i uppdrag att ta betalt av musikanvändare så som Sveriges Radio eller Spotify när de  spelar din musik. I och med att musikanvändare får tillgång till hela den musikaliska repertoaren (all musik som skrivits av de som är anslutna till Stim eller motsvarande sällskap utomlands) med en och samma licens kan musiken nå fler. Om vi inte hade kollektiv förvaltning skulle alla enskilda musikskapare och förlag separat förhandla sina rättigheter, och det skulle resultera i ett torftigare musikliv där alla mindre och mellanstora musikskapare skulle marginaliseras.

Skap tror på kollektiv förvaltning som en förutsättning för ett levande och rikt musikliv. Men det bygger på att den som förvaltar dessa rättigheter gör det på ett effektivt, transparent sätt som inte diskriminerar någon upphovsperson. En central del i Skaps uppdrag är att se till att den kollektiva förvaltningen verkligen sker just ett effektivt, transparent icke-diskriminerande sätt.

Mycket av det Skap arbetar för, såsom rättvisa och transparenta avtal och en stark upphovsrätt, avgörs på en internationell arena. Därför är det påverkansarbete Skap bedriver i både i Sverige och världen genom internationella nätverk som ECSA och IMC en fundamental del i denna verksamhet. Genom att göra gemensam sak med upphovspersoner i Europa och världen bidrar vi till att förbättra villkoren för den enskilda musikskaparen i Sverige.