Kallelse: Välkommen till Skaps extrastämma 2024

Vi välkomnar alla röstberättigade medlemmar till Skaps extrastämma för fyllnadsval till styrelse och valberedning. Stämman sker asynkront i VoteIT under en vecka, 7-14 juni 2024.

Så går det till

Stämman sker digitalt i VoteIT och du röstar när du vill
För att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att rösta testar vi denna gång att stämman sker asynkront, dvs att vi inte har ett möte samtidigt vid endast ett tillfälle. Stämman sker istället skriftligen, helt digitalt och enbart i VoteIT under en vecka, 7-14 juni. Du loggar helt enkelt in, lägger dina förslag och röstar när du själv har möjlighet inom hålltiderna nedan.

Presentation av kandidater i livesänt Zoommöte
Valberedningen presenterar sina förslag till styrelse och valberedning vid ett livesänt Zoommöte 11 juni och alla föreslagna kandidater får då möjlighet att presentera sig. Sändningen spelas in och publiceras i VoteIT så att du kan titta i efterhand.

Bara att logga in och rösta
Du måste inte anmäla dig innan utan alla röstberättigade medlemmar har på förhand lagts in i VoteIT med den mailadress som har registrerats hos Skap så att du bara kan logga in när det är dags. Har du problem att logga in? Maila stamma@skap.se direkt.

Hålltider under 7-14 juni

Från att stämman öppnar i VoteIT kan du logga in och lägga förslag (yrka) och föra skriftlig diskussion på samtliga punkter.

Besluten måste dock tas i en bestämd ordning och vi har därför delat in omröstningen i två delar med fasta sluttider för nya förslag (yrkandestopp):

DEL 1: FORMALIABESLUT – rösta mellan 10-11 juni här
Under denna del röstar du om stämmans formalia (punkt 2-7 på dagordningen): vem som ska vara mötesordförande, sekreterare, justerare och fastställer arbetsordningen för hur stämman ska gå till.

Viktiga hålltider för del 1:

DEL 2: FYLLNADSVAL – rösta mellan 11-14 juni här
Under denna del röstar du om vilka som ska väljas in i styrelsen och valberedning (punkt 8-9). Valberedningens förslag på kandidater till styrelse och valberedning kommer att ligga i VoteIT och skickas ut med möteshandlingarna 4 juni.

Viktiga hålltider för del 2:

Livesändning: presentation av kandidater till styrelse och valberedning

Tisdag 11 juni kl. 16.00-17.00 presenterar valberedningen sitt förslag under en livesändning. Alla kandidater som föreslagits till styrelsen eller till valberedningen har möjlighet att presentera sig (även eventuella kandidater som ej är föreslagna av valberedningen utan har föreslagits i VoteIT genom att någon har yrkat) och svara på eventuella frågor. Sändningen spelas in och publiceras därefter i VoteIT.

(Zoom, Meeting ID: 859 0183 2686, Passcode: 223344)

Logga in i VoteIT

Alla röstberättigade medlemmar har på förhand lagts in i VoteIT med den mailadress som har registrerats hos Skap (som du har fått kallelsen till). När du loggar in i VoteIT, oavsett när, hamnar du automatiskt på röstlängden, oavsett om du röstar i alla delar eller inte. Röstlängden uppdateras efterhand som medlemmar med rösträtt loggar in.

Såhär loggar du in:
1. gå till skap.voteit.se
2. klicka på Logga in till SKAP. Du kan nu logga in på två sätt:

  • inloggningssätt E-post: skriv in din e-postadress och logga in genom att ange den lösenkod du får i ett mail
  • inloggningssätt Lösenord: skriv in din e-postadress och ditt lösenord (om du glömt ditt lösenord använd inloggningssätt E-post)

3. klicka på Extrastämma Skap 2024 under Dina möten.

Observera att du inte kan logga in med BankID.

Här kan du se en instruktionsfilm hur du loggar in och röstar i VoteIT.

Behöver du hjälp? Maila stamma@skap.se eller anna@styrelsepost.se direkt.

Möteshandlingar

Nedan kan du ladda ner kallelse, dagordning och arbetsordning samt valberedningens förslag till styrelse och valberedning.

Fullmakt
Eftersom vi använder VoteIT denna gång och stämman är öppen under flera dagar kan du inte rösta med fullmakt. Däremot kan du ta hjälp av kansliet eller en annan medlem om du har problem att logga in. Gör det gärna i god tid.

Frågor?

Om du har frågor kan du maila till stamma@skap.se så hjälper vi dig!

Friskrivning vid uppkopplingsproblem: Vi kommer göra vårt yttersta för att tekniken ska fungera för alla som vill delta. Eventuellt uppkopplingsproblem för den enskilda medlemmen kan Skap dock inte ta ansvar för, utan kommer att genomföra stämman som planerat. Om du behöver hjälp med tekniken måste du höra av dig till stamma@skap.se i god tid innan för att vi ska kunna erbjuda stöd.