Påverkansarbete / 170530

​Alfons Karabuda återvald till Stims styrelse

6484-liten

På måndagen, 29 maj, återvaldes Skaps ordförande Alfons Karabuda till Stims styrelse.


Foto: Johan Olsson

– Det känns såklart fantastiskt att få det förtroendet från Skap och Stims medlemmar. Att få verka i Stim är ett högprioriterat uppdrag och jag ser fram emot ytterligare två år av hårt och spännande arbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för Sveriges musikskapare, säger Alfons Karabuda.

Under måndagens stämma var 259 medlemmar representerade, ett rekordhögt deltagande. Årets Stim-stämma var historisk. Helt nya stadgar att besluta om utifrån den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, och med ett totalinflytande från stämman över vilken styrelse man skulle välja för att representera kollektivet musikskapare. Det förnyade förtroendet för Alfons Karabuda visar återigen på det stora stöd som finns bland Skaps medlemmar, något som även demonstrerades under Skaps årsstämma 27:e mars.

– Det förtroende som har visats mig och min ledning betyder oerhört mycket. I en komplex tid med tuffa utmaningar för oss som skapar musik gör det stora stödet att vi inte bara känner oss stärkta i vår kamp, utan skickar också signalen om ett enat kollektiv av upphovspersoner. Ett sådant förtroende stärker oss inför kommande förhandlingar, säger Alfons Karabuda.

Under stämman diskuterades även det kommande arbetet med anpassning till följd av ny lagstiftning för upphovsrättssällskap. Lagstiftningen ska göra det lättare för olika typer av tjänster att använda musik, men också göra samverkan mellan upphovsrättssällskap smidigare och effektivare. Ta del av Skaps syn på den kommande lagändringen i vårt remissvar.