Test för utläggsredovisning

  Namn:

  E-postadress:

  Telefonnummer:

  Ändamål/Projekt:

  Bank:

  Kontonummer:

  Clearingnummer:

  Resekostnader tåg/buss/flyg/taxi/SL:

  Milersättning egen bil. Från/Till:

  Antal mil (x 18,50SEK)

  Övriga utlägg SEK:

  Kvittospecifikation:

  TOTAL SUMMA SEK:

  Bifoga kvitto