MUSIKLIVET

Skaps utbildningar, kunskapsbank och rådgivning för att hjälpa moderna musikskapare att skapa hållbara karriärer.

Utbildning

Här hittar du information om Skaps kurser, workshops, digitala och fysiska lounger och seminarium.

Rådgivning

Lär dig om vad våra juridiska och ekonomiska rådgivare kan göra för dig – och om hur du kontaktar dem.

Mentorskap

Ett hållbart musikliv – ett mentorprogram av Skap för en livslång karriär

Konsten att delta

Sök till Konsten att delta som ger möjlighet till personer som arbetar med musik från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. 

Din musikbusiness

Skaps plattform för utbildning, information och stöd till alla unga musikskapare men med extra fokus på personer i socioekonomiskt utsatta områden. Projektleds av Ametist Azordegan i samarbete med Skap och hjälper unga och aspirerande upphovspersoner att förstå sig på musikrättigheter och -juridik samt musikbranschens infrastruktur. 

Kunskapsbank

Återkommande frågor och svar, exempel på avtal och annan kunskap kring alla de ämnen vi och våra medlemmar betraktar som extra viktiga.

A–Ö

Den enda ordbok och länksamling för musikbranschen du behöver!

Skaps utbildningar, rådgivning, mentorskapsprogram, Din Musikbusiness, priser och många andra projekt och intiativ finansieras eller delfinansieras av Stim Forward Fund.